Organo-Humatisch voor aarde en cocos

Bio TKA Vloeibare Organo-Humatisch kweek op Aarde & Cocos.

Organo-Humatische Voeding voor kweek op aarde & cocos (vloeibaar)

Algemeen:

De meest geschikte voedingen voor genormeerde biologische teelt zijn Organo-humatische voedingen. Organo Humatische bemesting is een ideale methode van bemesten in teelt van consumptie producten en van gewassen voor medicinale doeleinden. Bij voedingen zoals kunstmest (anorganische voedingen) met vrije elementen is altijd onderlinge competitie in opname van elementen. De competitie wordt veroorzaakt door o.a. slechte mobiliteit, overmaat of ondermaat  aan een bepaald element, variabele elektrische lading, reactiviteit, etc. Gebleken is dat ondanks de aanwezigheid van elementen in het substraat, de plant zelf gebrek kan hebben aan een bepaald element als gevolg van fout in de opname. Welke effecten kunstmesten en anorganische voedingen hebben in gewassen en hun eindproducten is in middels duidelijk en de verschillen tussen een consumptieproduct  geteeld met kunstmest of met organische nutriënten zijn groot. Analyse  heeft  aangetoond dat in producten geteeld met enkel anorganische nutriënten verschillen met organische geteelde producten in het al dan niet aanwezig zijn van gewenste of ongewenste gevormde verbindingen. In anorganisch geteelde producten ontbreken meestal gewenste  verbindingen, of zijn  in mindere mate aanwezig,  die verantwoordelijk zijn voor smaak, geur of initiële stoffen zoals vitaminen, enzymen, aminozuren, etc. Afgezien van deze afwijkingen in met kunstmest geteelde producten is ook waargenomen dat er in deze producten hogere concentraties aan ongewenste  “plant- eigen” giftige stoffen worden gevormd. Deze hoge concentraties worden gevormd door afwijkende of onvolledige reacties die vele oorzaken hebben

Kwaliteit:

Organo Humatische voedingen zijn volledig organische voedingen en bevatten geen vrije anorganische- of minerale elementen. De elementen, zowel macro elementen (stikstof(N), fosfor(P), kalium(K), magnesium(Mg) en calcium(Ca)) en micro-elementen (Ijzer(Fe), mangaan(Mn), zink(Zn), koper(Cu), molybdeen(Mo), Boor(B) en zwavel(S) zijn als functionele groepen gebonden als complex zwak gebonden aan een humusdeeltje. Met de opname van het samengestelde humuscomplex wordt de plant voorzien van nutriënten waar het gedoseerd behoefte aan heeft .

Eigenschappen:

De humusdeeltjes dienen als ankers in aarde. Op deze wijze blijven elementen en functionele organische verbindingen in het substraat optimaal beschikbaar. De optimale beschikbaarheid is de reden dat organo humatische voedingen veel minder vaak gedoseerd hoeft te worden dat minder arbeidsintensief en kostenbesparend is. Belangrijke kwalitatieve voordelen van organisch humatische bemesting zijn; Voldoende, langdurige en gebalanceerde beschikbaarheid van meststofelementen en/of verbindingen in het substraat en competitieloze opname van meststofelementen en verbindingen.

Toepassing:

Het is een feit dat veel eigenschappen en functies in humus nog ongekend zijn. Bijkomstig en kennelijk, bevat humus tal van organische precursoren, dit zijn verbindingen die van belang zijn bij te vormen secundaire organische stoffen in producten die ontbreken in anorganische teelten. Met organo humatische voedingen wordt het substraat ( meestal aarde of aardemengsels) gevoed en de plant totalitair en op juiste wijze gedoseerd nutriënten wordt aangeboden. Het verklaard dat complexbemesting gezien moet worden als de meest  natuurlijke, veilige en efficiënte wijze van bemesting.

Bio TKA Organo-Humatische Voeding in drie varianten:

Bio TKA Organo-Humatisch HU-1 voor de wortel- en groeifase

Bio TKA Organo-Humatisch HU-1 voor de bloeifase

Bio TKA Organo-Humatisch HU-3 voor de eindbloeifase

SpainEnglish