Microgranulaat voor aarde en cocos

Bio TKA Microgranulaat voor elke ontwikkelingsfase van uw planten

Microgranulaat basisvoedingen voor aarde & cocos

Algemeen:

Door onze revolutionaire productiemethode hebben wij een microgranulaat voeding ontwikkeld met sterk verbeterde eigenschappen ten opzichte van bestaande microgranulaat voedingen. De huidige generatie granulaatvoedingen worden gedehydrateerd door middel van indamping. Als gevolg van dit proces zal altijd een percentage water aan het product gebonden blijven en zal de indamping nooit optimaal zijn. Hoge concentraties aan nutriënten zijn niet haalbaar en ze laten veel residu achter in het kweekmedium. Daarnaast hebben ze, zoals alle minerale voedingen, geen enkel bufferend vermogen.

Onze dehydratiemethode is fysiologisch. Hiermee kunnen bijna alle watergebonden stoffen, inclusief de organische, maximaal gedehydrateerd worden. Met deze procedure hebben wij een voedingsmolecuul ontwikkeld dat in hoge concentraties alle benodigde voedingsstoffen bevat. Zowel de minerale als de organische componenten.

Kwaliteit:

TKA microgranulaat voedingen zijn samengesteld uit hoogwaardige minerale en organische grondstoffen. De gebruikte meststoffen worden vooral geselecteerd op kwaliteit en op de mate van opneembaarheid. De organische componenten hebben een hoge mate van opneembaarheid, zijn sterk mobiel en zorgen in grote mate voor een kwalitatief goed eindproduct. De minerale componenten zorgen voor een sterke ontwikkeling van de bloem en/of vrucht. Het uiteindelijke resultaat is een kwalitatief en kwantitatief hoogwaardig eindproduct.

Eigenschappen:

De voedingen zijn sterk geconcentreerd (1:3000) en behoeven slechts één maal per week meegegeven te worden. Ze bevatten in specifieke verhoudingen de hoofdmeststoffen stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K). Daarnaast bevatten zij alle essentiële micro-elementen, in het bijzonder zijn ijzer en zink gechelateerd voor ruime pH marges. Ook zijn bodembevorderende hulpstoffen toegevoegd zoals fulvine-, humus- en citroenzuren. De meststoffen zijn niet gewas specifiek en kunnen worden toegepast in sier- en consumptieteelten.

Toepassing:

Er zijn vier verschillende voedingen, voor elke fase in de cyclus één. Wortel- en groeiontwikkeling, groeifase, bloeifase en eindbloeifase. De duur van elke fase is afhankelijk van het type gewas. De voeding kan gebruikt worden voor het kweken op aarde en op cocos. De voedingen één maal per week meegeven. Met 100 gram 300 liter voeding aanmaken (1:3000). De ideale pH-waarde ligt tussen de 6 en 6,5. Het is niet nodig om Ec metingen te verrichten. Voor het aanmaken van meer dan 1 kg bevelen wij aan eerst een oplossing te maken in een (ruime) hoeveelheid water.

Microgranulaat basisvoedingen toegespitst op elke ontwikkelingsfase van uw planten:

microgranulaat-basisvoeding-wortelfase

Microgranulaat NPK 20-65-25 voor de wortelfase

basisvoeding-microgranulaat-groei

Microgranulaat NPK 20-20-20 voor de groeifase

microgranulaat-basisvoeding-bloei

Microgranulaat NPK 20-40-30 voor de bloeifase

microgranulaat-basisvoeding-npk-30-40-60-eindbloei-vrucht

Microgranulaat NPK 30-40-60 voor de eindbloeifase

MICROGRANULAAT-KWEEKSCHEMA-MET-PK

MICROGRANULAAT KWEEKSCHEMA MET PK

MICROGRANULAAT-KWEEKSCHEMA-MET-BLADVOEDING

MICROGRANULAAT KWEEKSCHEMA MET BLADVOEDING

SpainEnglish