Bio TKA Parallel Bescherming en Bestrijdingsmiddelen

Bio-parallel plantbescherming is een zeer goed en veilig alternatief voor de giftige bestrijdingsmiddelen toegepast in land- en tuinbouw.

Bio Parallel Bescherming & Bestrijdingsmiddelen

Bescherming van uw planten en bestrijding van insecten als spint en trips en schimmels als valse en echte meeldauw.

Bio-parallel continue plantbescherming met geconcentreerde agentia van plant-eigen stoffen voor sier- en consumptieteelt. Planten kunnen secundaire stoffen produceren die tot de groep van glycosiden behoren en dienen als bescherming tegen insectenvraat, bacteriën en schimmels. Deze stoffen worden Saponinen genoemd.

Uit onderzoek is gebleken dat veel planten specifieke saponinen produceren die bescherming bieden tegen specifieke parasitaire plagen. Uit planten waarvan bekend is die een hoge concentratie saponinen bevatten met een specifiek spectrum, zijn extracten gemaakt en toegediend aan planten die behoefte hebben aan hogere weerbaarheid tegen een specifieke parasiet. Gebleken is dat na herhalende toediening nagenoeg geen parasieten meer op de plant voor kwamen.

Nog steeds wordt 40% van de wereldvoedsel productie verloren door parasieten. Dit toont aan hoe belangrijk een bestrijdingsmanagement is. De toxische bestrijdingsmiddelen blijken steeds minder effectief te worden door terugdringen van toxische eigenschappen en resistentie van parasieten. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van alternatieven zoals immunisatie/plantresistentie en transformatie van saponinen. Deze alternatieven blijken meer succesvol te zijn dan toxinen en hebben het voordeel geen nadelige plantreacties te veroorzaken en bijdragen aan de plantvitaliteit. Toegepast op lange termijn leveren zij geen gevaar of risico voor de volksgezondheid in tegenstelling tot toxinen die op lange termijn grote onzekerheden bevatten.

Bestrijdingsmanagement is gebaseerd op preventie, risico onder klimatologische omstandigheden en seizoensinvloeden. De producten worden doorgaans in een cyclus afwisselend toegepast en rekening houdend van samenlevingsvormen van parasieten onderling. Bij verwachting van insectengroepen moet rekening gehouden met een overdracht of infectie van micro-organismen (schimmels, bacteria en virussen).

De TKA middelen zijn 100% biologisch. De middel zijn uitgebreid getest op hun werkzaamheid en eventuele effecten op de ontwikkeling van de plant. De middelen worden regelmatig geëvalueerd en eventuele veranderingen op het gebied van nieuwe mutaties/soorten parasieten worden verwerkt in de samenstelling van de producten. Deze zijn daarom altijd actueel.

De TKA bescherming- en bestrijdingsmiddelen zijn niet schadelijk voor de mens en gewervelde dieren. Onze bestrijdingsmiddelen zorgen, naast de bestrijding, voor een bescherming tegen toekomstige aanvallen. Alle TKA bescherming- en bestrijdingsmiddelen zijn volledig biologisch afbreekbaar.

Bio Parallel bescherming en bestrijdingsmiddelen:

Bio Insecta voor systemisch preventieve behandeling tegen Insecten.

Bio Acaron voor systemisch preventieve behandeling tegen spintmijt.

Bio Acarin voor systemisch preventieve behandeling tegen spintmijt met contactwerking.

Bio Digin voor systemisch preventief tegen Insecten & Infecties.

Bio Fysal voor systemisch preventieve bescherming tegen blad- en takschimmels.

Bio Erysal voor systemisch preventieve bescherming tegen valse- en echte meeldauw.

Bio Lamin voor systemisch preventieve bescherming tegen bladziekten en kleine insecten.

Bio Samin voor systemisch preventieve bescherming tegen bodemparasieten.

Bio Botin voor systemisch preventieve bescherming tegen eiren en larven van spintmijt en luis in substraten.

Bio Miceq voor systemisch preventieve behandeling tegen bodemparasieten zoals bacteriën, schimmels en algen in substraten.

SpainEnglish