Plant Hormonen & Regulatoren

Met regulatoren kunnen processen zoals groeiwijze, groei- en bloeidynamiek geregeld worden.

Algemeen:

Planten regelen hun inwendige milieu, tegelijkertijd rekening houdend met verandering in het uitwendige milieu door het maken van hormonen en enzymen.  Hoewel planten geen zenuwstelsel hebben, kunnen ze op die manier toch snel reageren op uitwendige prikkels.  Ieder signaal wordt met behulp van hormonen doorgegeven.  Het zijn signaalmoleculen die op specifieke locaties in de plant worden gemaakt,  in zeer lage concentraties voorkomen en veranderende processen veroorzaken in doelcellen op andere locaties in de plant.

Plantenhormonen regelen onder andere de groei van de wortels, stengels, bladeren en vrucht/zaadontwikkeling  en beïnvloeden o.a.: veroudering en afstoting van de bladeren in de herfst,  apicale dominantie, rustperioden (zoals de winterrust), groeiwijze door de invloed van de zwaartekracht), groeiwijze door de invloed van het licht).

Planthormonen zijn ingedeeld in vier hoofdgroepen en het zijn de combinaties uit de hoofdgroepen verantwoordelijk voor een bepaald proces en zelden slechts één dat een proces stimuleert of inhibeert.  De mate van het verloop van een proces wordt door competitive inhibitie of stimulatie geregeld.

Kwaliteit:

De TKA producten zijn 100% biologisch. De middel zijn uitgebreid getest op hun werkzaamheid en eventuele effecten op de ontwikkeling van de plant. De middelen worden regelmatig geëvalueerd en eventuele veranderingen op het gebied van nieuwe soorten worden verwerkt in de samenstelling van de producten. Deze zijn daarom altijd actueel.

Eigenschappen:

Planten regelen veel processen met hormonen die gevormd worden tijdens de cyclus. Met regulatoren kunnen processen zoals groeiwijze, groei- en bloeidynamiek geregeld worden. Bio TKA Regulatoren zijn zeer goed oplosbare concentraten en dienen opgelost te worden in water.

Toepassing:

Bepaal de hoeveelheid benodigd fertigaat en bereken de hoeveelheid benodigd TKA product. Millieu-  en gebruiksvriendelijk, veilig voor mens en dier. Snel effect, langdurige werking en verbetering van plantvitaliteit.

Bekijk ook andere producten van Bio TKA:

SpainEnglish